top of page

הרצאות וסדנאות

הכשרת והפעלת קבוצות בארגון להשגת יעדים ומטרות מרכזיות  בייעודו של הארגון.

הזירה העיסקית והארגונית מושפעות מתמורות טכנולוגיות, וממהלכים פנים ארגוניים . על מנת לעמוד בדרישות הנגזרות מתמורות אלו נדרש הארגון לגשר על פער הידע באמצעות הדרכות או סדנאות.

לעיתים מסתייע הארגון בסדנאות לשם חיזוק ושיפור מערכת היחסים בין העובדים או לשם יצירת זרימת הידע בניהם.

סדנאות יומיות, מקנות כליי עבודה מעשיים, לניהול אופטימלי של המערכות הארגוניות, ובכך גם  לאפקטיביות ארגונית ומשם ליתרון ורווחיות בת קיימא.

הסדנאות משלבות הפעלות, המקנות למשתתף תובנות מעשיות לתפקודו היומיומי, במסגרת מילוי תפקידו בארגון.

אנו עורכים מגוון רחב של סדנאות בהתאם לדרישת הלקוח .

להלן מספר דוגמאות של סדנאות והרצאות אותן אנו מעבירים בהתאם לצורכי  הלקוח והארגון.

רשימת קורסים וסדנאות

 • מגמות בשוק העבודה

 • ניהול ידע באירגונים

 • ניהול זמן

 • ניהול משאבי אנוש

 • ניהול משא ומתן

 • פיתוח קריירה

 • קבלת החלטות

 • מניעת הטרדה מינית

 • שינוי  ארגוני

 • תקשורת ארגונית

 • תקשורת בינאישית

 • לחץ ושחיקה

 • סגנונות תקשורת

 • ניהול ופיתוח צוות

 • האצלת סמכויות

 • הנעת עובדים

 • ניהול קונפליקטים

 • מדידה ובקרה

 • ניהול על פי יעדים

 • ניהול ישיבות

 • אסרטיביות

 • אינטליגנציה רגשית

 • יחסי עבודה ודיני עבודה

צרו קשר לקביעת פגישה

050-7247888

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page