top of page

הקמה ולווי צוותי משאבי אנוש 

בשנים האחרונות, מהווה תפקידו של מנהל משאבי אנוש, נדבך עיקרי בהצלחת והובלת הארגון לעבר השגת מטרותיו העסקיות .

תפקיד מנהל משאבי אנוש, כרוך בניהול תחומי התמחות רבים ומחייב שליטה בתחומים אלו, כדוגמת גיוס, מיון, דיני עבודה, הדרכה, רווחה, תגמולים, גמלאות  ועוד. כל תחום שכזה מחייב ידע נרחב ושליטה מלאה, לשם ניהול נאות של המשאב החשוב  ביותר – ההון האנושי.

ככל שהטכנולוגיה מתפתחת עם השנים, הופך המשאב  האנושי לעיקרי וחשוב יותר ויותר, היות והארגון נשען ותלוי בהון האינטלקטואלי ופחות ביכולת ייצור אשר עברה לכלים אוטומטים.

משכך, היכולת לאתר את ההון האנושי המתאים ולנהל אותו בתקופת פעילותו בארגון חיונית וקריטית להצלחת הארגון.

ניהול משאבי אנוש נמנה עם היחידות העוסקות בעיקרן בניהול פנים ארגוני לעומת יחידות אחרות בארגון העוסקות בהתנהלות חוץ ארגונית. (כדוגמת מכירות, שיווק, וכד’). התחום עוסק באנשים  ולכן יש להתאים את הניהול שלו בהתאם .

אנו נותנים שרותי לווי למנהלי משאבי אנוש בעיצוב הפעילות השוטפת , הקמת המחלקות הרלוונטיות ובקביעת מאפייני התפקוד שלהם. ובהכשרת מנהלי משאבי אנוש בבניית אסטרטגיית משאבי אנוש לשם השגת האסטרטגיה הארגונית.

נוסף על כך , ניתן לשלב הקניית כלים לאיתור חריגים לשם שליטה בהוצאות השכר.

להלן דוגמאות לשירותים בתחום זה

  • בניית אסטרטגיית משאבי אנוש

  • ניסוח ובניית מדדי ניהול לבקרה שוטפת

  • פיתוח הדרכה הנגזרת מתהליכי פיתוח ארגוני
  • בניית מערכת להערכת עובדים ומתן משובים לעובדים

  • פיתוח תשתיות ידע וערכות הדרכה ("מדריך לעובד").

  • בניית כלי תגמול על פי עמידה ביעדים

  • הכנת תוכנית עבודה שנתית למשאבי אנוש

  • שיפור תהליכי עבודה של מחלקות משאבי אנוש

  • הטמעת כלים מתקדמים במיון ואבחון עובדים

צרו קשר לקביעת פגישה

050-7247888

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page