top of page

משאבי אנוש במיקור חוץ

שירות מיקור חוץ (אאוטסורסינג) במשאבי אנוש, עוסק בטיפול במשאב החשוב ביותר בכל ארגון – ההון האנושי. הסתייעות בשרות זה, מאפשרת להנהלת הארגון להתמקד בשאר העיסוקים לקידום הפעילות העסקית. ניהול המשאב האנושי מחייב ידע מקצועי נרחב בתחומים רבים כדוגמת חוקי עבודה, גיוס ומיון עובדים, שכר והפרשות פנסיוניות, פיתוח והכשרת עובדים ומנהלים ועוד.

שירות זה, מתאים לארגונים קטנים ובינוניים או לחברות סטארט-אפ, אשר אין להם צורך בהעסקה במשרה מלאה של מנהל משאבי אנוש או חסר להם הידע המקצועי בניהול ההון האנושי. השירות יכול להפרש החל מיום ועד שלושה ימים בשבוע .

השירות מותאם לצורכי הארגון ומתעדכן בהתאם לצמיחתו של הארגון ובהתאם לדרישות ההנהלה.

הסתייעות במיקור חוץ בתחום משאבי אנוש, תסייע לארגון להשיג את יעדיו באופן אופטימלי באמצעות גיוס העובדים המתאימים ביותר, התאמת כל מערכי הניהול הנוגעים להעסקתם של העובדים, עמידה בדרישות החוק, ופיתוח המשאב האנושי בחברה.

להלן מגוון השירותים הניתנים במסגרת זו. (תמהיל השרות יקבע עם הנהלת הארגון)

ניהול אסטרטגיה תשתיות ומדיניות

 1. גיבוש והוצאתה לפועל של אסטרטגיית ניהול משאבי האנוש בהתאם להחלטות ההנהלה.

 2. ניהול מדיניות קידומים ותוספות שכר.

 3. גיבוש תבחינים להקצאת הכלים והאמצעים הנדרשים לעובדים בתפקידיהם השוטפים, ובכלל זאת שטחי עבודה, טלפונים סלולריים, רכבים, אחזקות רכב וכד'.

 4. ניסוח וכתיבת נהלים והנחיות בדבר נהלי העבודה וסדרי העבודה ביחידות החברה.

 5. גיבוש, ניהול ובקרה של מערכת למתן תמריצים לעובדים.

 6. גיבוש כלים מקצועיים להערכת עובדים ומדידת ביצועים.

 7. גיבוש מדדי כח אדם

 8. תכנון מבנה ארגוני

ניהול שוטף של ההון האנושי

 1. טיפול בכל ענייני העובד מיום גיוסו (תהליך קליטה) ועד לסיום שירותו בחברה (תהליך סיום העסקה).

 2. גיוס עובדים – הגדרת פרופיל המשרות, פרסום המשרות, מיון קו"ח, ראיונות טלפוניים ופרונטליים, שיחות עם ממליצים. הכשרת מנהלים בראיונות עבודה.

 3. ניהול והכנת חוזי עבודה ושכר.

 4. טיפול בפרט - תנאי העסקה, תנאי שכר, רווחת עובדים (הטבות, ימי גיבוש, נופשים, חיזוק תקשורת פנים ארגונית), פרישת עובדים.

 5. תכנון תקציב משאבי אנוש.

 6. ניהול תקינת כח אדם ושיבוץ עובדים.

 7. הקצאת תקציבי כוח אדם ליחידות בחברה (משרות, שעות נוספות, כוח אדם קבלני) שאושרו בהנהלה.

פיתוח והכשרת משאבי אנוש

 1. הדרכה ופיתוח משאבי אנוש – מיפוי צרכים, ניסוח תוכנית הדרכה ואיתור ספקי הדרכה.

 2. פיתוח והכשרות עובדים ומנהלים ( פיתוח מיומנויות ניהוליות, ייעוץ שוטף)

 3. פיתוח מערך לשימור עובדים.

עמידה בדרישות החוק

 1. ייצוג החברה בפני גורמים ממלכתיים וציבוריים בתחום משאבי אנוש.

 2. טיפול במערך הפנסיוני.

 3. פיתוח מנגנוני בקרה לעמידה בדרישות החוק (שעות עבודה ומנוחה, הטרדה מינית, שכר מינימום, פיצויי פיטורין, דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית, הוצאות נסיעה וכד').

שירותים מתקדמים:

 1. הקמת ולווי מערך/מחלקת משאבי אנוש – ליווי מנהלי משאבי אנוש, בניית תשתית משאבי אנוש, בניית תוכנית עבודה , ניסוח נוהלי  עבודה ועוד.

 2. לווי פרויקטים ארגוניים – ניהול והכנת תוכניות התייעלות, שיפור תהליכים, לווי הטמעת מודל משאבי אנוש בתוכנות ERP, לווי יישום פרויקטים.

 3. הקמת מערך אבחון מועמדים פנים ארגוני – הקמת מערך לאבחון מועמדים בתוך הארגון לייעול תהליך המיון והוזלתו.

צרו קשר לקביעת פגישה

050-7247888

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page