top of page

לווי ואימון מנהלים

אימון מנהלים, הוא שם כולל למתן שירות ייעוץ אישי לאותם העוסקים בתפקידי ניהול בארגון. מנהלים בארגון פועלים בגזרות מורכבות ומגוונות ופעמים רבות מוצאים עצמם פועלים לבדם ללא תמיכה או גוף יועץ המסוגל לתת מענה בצורה של לווי ואימון מנהלים.

 

למנהלים בארגונים מטלות רבות, הם נדרשים לעמוד בדרישות הממונים עליהם, להביא למילוי חזון וייעוד הארגון, לעמוד ביעדים, לנהל אנשים, לפתור בעיות, לפתור קונפליקטים, להוביל תהליכי שינוי ושיפור ועוד ועוד.

מורכבות וריבוי המשימות מעמיד את המנהל בפני אתגרים לא פשוטים, תוך עמידה בלוחות זמנים מאתגרים, כל אלו מחייבים לווי ואימון מנהלים.

 

פעמים רבות, המנהל מוצא עצמו בודד בצמרת, מבלי יכולת להתייעץ. נוסף על כך, עומס עבודה ומתחים מסיטים לעיתים את המיקוד העיקרי ופוגמים בתפקודו של המנהל. גם לפוליטיקה הארגונית מקום שלילי בהתנהלותו של המנהל הבכיר, לעיתים גם כאשר יש למנהל גורם פנים ארגוני עימו הוא יכול להתייעץ, עולה החשש לעיתים כי פוליטיקה ארגונית עשויה להביא למתן ייעוץ מוטה או לא שקול.

לווי ואימון מנהלים, מהווה עבור המנהל כלי עזר שימושי אשר מסייע לו להתמקד בעיקר, לקבל החלטות מושכלות, ולשפר הישגים מתוך כוונה להביא למימוש הפוטנציאל האופטימלי שלו לטובת הארגון. פעמים רבות אימון מנהלים מהווה אוזן קשבת מגורם חיצוני ונטול פניות, גורם מייעץ ומכווין, גורם מאזן, או גורם המסוגל למקד את המנהל בעיקר.

אנו מספקים שירות של לווי ואימון מנהלים, תוך התאמת השרות והמתווה בהתאם לצורכי הארגון ולצורכי המנהל לשם השגת תפקוד אופטימלי.

 

לווי מנהלים כולל מגוון פעילויות בהתאם לצרכים. מקובל לשכור שירות של לווי ואימון מנהלים עבור מנהלים חדשים הממלאים לראשונה תפקיד מנהל. אולם בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה בה גם מנהלים ותיקים מסתייעים באימון מנהלים בפעילותם השוטפת.

אפשרות נוספת בלווי ואימון מנהלים היא  בפיתוח כישורי הניהול של המנהל כדוגמת: מיקוד והבחנה  בין עיקר וטפל, הכרות עם החסמים של המנהל, ניהול זמן, ניהול ישיבות, ניהול והערכת עובדים, קבלת החלטות, בניית תוכנית עבודה ובקרתה, ניהול פרויקטים, דיבור בפני קהל, ניהול צוותים ועוד.

נוסף על כך, אנו נותנים שרות ייחודי באימון מנהלים אישי המיועד למנהלים המחפשים עבודה. השרות ניתן באמצעות תוכנית ייחודית שפיתחנו ואשר משפרת את הסיכוי למציאת עבודה תוך קיצור משך זמן חיפוש העבודה. 

להלן דוגמאות לשרות זה

אימון מנהלים בכירים בכניסה לתפקיד חדש ולמנהלים ותיקים

אימון מנהלים בדרג מנהלי מחלקות, חדשים או וותיקים המובילים שינוי 

לווי וחניכת מנהלי משאבי אנוש

לווי וייעוץ לאיתור משרות באמצעות מודל ייחודי

 ייעוץ ארגוני                                                   לווי ארגונים במשא ומתן למול וועדי עובדים

צרו קשר לקביעת פגישה

050-7247888

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page