top of page

ליווי ארגונים במשא ומתן למול וועדי עובדים

ההון האנושי בארגון הוא ההון החשוב ביותר להתנהלותו של הארגון לשם השגת יעדיו. אי לכך , שימור מערכת יחסי עבודה תקינה, הינו מרכיב קריטי בהצלחתו של הארגון.

עם זאת, לאור תמורות בשוק העבודה ובסביבה הטכנולוגית נאלצים לעיתים ארגונים לערוך שינויים ורפורמות החיוניים לשרידותו של הארגון. מהלכים אלו , עלולים להביא למתחים במערכת יחסי העבודה שעלולים להגיע לכדי שביתות או עיצומים כאלו ואחרים.

לרשותנו ניסיון ארוך שנים בהתנהלות למול וועדי עובדים ובמעורבות בניסוח עשרות הסכמי  עבודה,  וביישום רפורמות מקיפות בארגונים גדולים במשק הישראלי. זאת, בנוסף להשתתפות במאות דיונים משפטיים בבית הדין לעבודה הן כנציג ציבור והן כצד להליך של סכסוכי עבודה.

אנו מציעים שרות ליווי לארגונים המתנהלים למול וועדי עובדים במספר תחומים:

  • נלווה חברות במשברים ובהתאגדויות​ עובדים.

  • נלווה ונדריך את הנהלת הארגון לשם שימור מערכת יחסי עבודה תקינה.

  • נוביל ונייעץ לארגון בניהול משא ומתן למול וועדים במקרים של סכסוכי עבודה .

לווי ואימון למנהלים                                                                                             הרצאות וסדנאות    

צרו קשר לקביעת פגישה

050-7247888

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page