top of page

תחומי עיסוק

קוגניציה  מתמחה במגוון נושאים : 

ייעוץ ארגוני, חניכה ולווי מנהלים, הרצאות וסדנאות, אימון במשאבי אנוש, וכתיבת נוהלים

הקמה וליווי צוותי משאבי אנוש​​

לווי והקניית כלי עבודה למנהלי משאבי אנוש , ובכלל זה הקמה נכונה של מחלקות משאבי אנוש.

Waiting Area
שירותי השמה

מתן שירותי השמה לאיתור ומיון מועמדים לאיוש משרות בכירים ועובדים. 

הרצאות וסדנאות
​​

הכשרת והפעלת קבוצות עובדים בארגון להשגת יעדים ומטרות מרכזיות  בייעודו של הארגון.

משאבי אנוש במיקור חוץ

מתן שירותי מיקור חוץ לארגונים קטנים עד בינוניים וחברות "סטארט-אפ". השירות מותאם לצורכי הלקוח וכולל מגוון רחב של פעילויות.

ייעוץ ארגוני
​​

לווי ארגונים בביצוע מכלול פעולות הנדרשות להבטיח התנהלות אפקטיבית ובת קיימא בארגון.

לווי ואימון מנהלים​​

הכשרת ואימון מנהלים להשגת ייעודו של הארגון תוך שיפור מיומנויות והקניית הידע הנדרש לכך.

bottom of page