top of page

כתיבת נהלים

נוהלי עבודה מהווים שפה משותפת וכלי עבודה אחיד, המגדיר באופן ברור, את אופן ההתנהלות האופטימלי להשגת מטרות הארגון. נהלים מהווים גם כלי לשימור הידע בארגון .

על מנת לנהל מערך נהלים תקין יש לוודא כתיבה נכונה וסדורה של כל נוהל, כך שיהיה בעל מבנה אחיד וברור.

 

תחזוקה שוטפת של הנהלים חיונית, ויש להתאים את הנוהלים בארגון בהתאם לשינויים הנובעים מתמורות חוקיות, טכנולוגיות , מיחשוביות ואחרות.

לנוהלי העבודה יש מימד חשוב נוסף, נוהלים הקשורים לבטיחות בעבודה, הינם קריטיים בשמירה על חיי אדם ואף עשויים להוות עדות להתנהלות תקינה בקרות מקרה של פגיעה  בעבודה.

אנו עומדים לרשותכם בהובלת פרויקט  כתיבת נוהלי עבודה ובתחזוקן השוטף.

צרו קשר לקביעת פגישה

050-7247888

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page