פסיפס - המערכת האופטימלית לאבחון מועמדים בארגונים

מערכת אבחון ממוחשבת לאבחון מועמדים בהליך הגיוס . חוסכת עבורך את שליחת המועמדים לאבחון במכון אבחון.